Privacyverklaring

Privacyverklaring voor Camping De Oude Beuk, gevestigd aan Bollaarsdijk 4, 3233LB Oostvoorne

Bij Camping De Oude Beuk hechten we veel waarde aan de privacy van onze gasten en bezoekers. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonlijke gegevens we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Wij streven ernaar om uw persoonlijke informatie te allen tijde veilig en vertrouwelijk te behandelen, in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming.

 1. Verzameling van persoonlijke gegevens
  Wij verzamelen bepaalde persoonlijke gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten of faciliteiten op Camping De Oude Beuk. Dit kan onder andere uw naam, adres, contactgegevens, geboortedatum en voorkeuren omvatten. We verzamelen alleen persoonlijke gegevens die noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten en het nakomen van onze contractuele verplichtingen.
 2. Gebruik van persoonlijke gegevens
  Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:
 • Het beheren van uw vaste staanplaats en het bijhouden van de bijbehorende administratie.
 • Het verstrekken van informatie over onze diensten en faciliteiten die relevant kunnen zijn voor u als vaste gast.
 • Het onderhouden van contact met u en het beantwoorden van uw vragen en verzoeken.
 • Het verbeteren van onze diensten en het verzamelen van feedback van gasten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden van een gastenregister.
 1. Bescherming van persoonlijke gegevens
  Wij nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, wijziging of openbaarmaking. We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die medewerkers die deze informatie nodig hebben om de gevraagde diensten te verlenen. We zorgen ervoor dat derden waarmee we samenwerken, zoals IT-serviceproviders, ook de nodige beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen.
 2. Bewaartermijn van persoonlijke gegevens
  We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om de hierboven genoemde doeleinden te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. Na het verstrijken van de bewaartermijn zullen we ervoor zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig worden verwijderd.
 3. Delen van persoonlijke gegevens
  We delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor het verlenen van de gevraagde diensten of wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. In gevallen waarin we uw persoonlijke